Waar groeien al die bomen? …

Groenpool Vinderhoutse bossen. Waar groeien al die bomen? … Een boom planten doe je nu, het bos is voor morgen. De oude boskern van de Vinderhoutse Bossen is momenteel ongeveer 55 hectare groot. Sinds de start van het project ‘Groenpool Vinderhoutse Bossen’ (9 mei 2012), zijn al meer dan 50.000 boompjes (of 20 hectare natuur en bos) aangeplant op verschillende plekken in het gebied. Bedoeling is om 156 hectare nieuw bos bij te planten rondom de historische boskern die al aanwezig is. Op die manier komt er een groot bos waar iedereen kan van genieten.

De komende weken worden de Vinderhoutse Bossen uitgebreid tussen de bestaande oude boskern en de Bosstraat en Beekstraat. Hier zijn momenteel nog heel wat natte graslanden. De bosuitbreiding gebeurt met veel aandacht voor het bestaande landschap en de natuurwaarde van natte graslanden met veel grachten, poelen en knotbomen. Binnen die structuur wordt een lappendeken van 20.000 jonge boompjes aangeplant: vooral zomereik, zwarte els, wilde kers, hazelaar, esdoorn, haagbeuk en meidoorn.

De reeds gerealiseerde 20 hectare en de 20 hectare die nu worden gerealiseerd maken de Vinderhoutse Bossen veel groter en nog waardevoller. Sommige zones rond het Leeuwenhof kan je vandaag reeds verkennen op het ‘bosdierenpad’. Vanaf 2021 komt er een netwerk van ongeveer 14 km nieuwe fiets- en wandelpaden bij om optimaal van de fauna en flora rond de Vinderhoutse bossen te genieten.

Wil je weten waar er al toegankelijk bos is en waar de jonge boompjes staan?

Bekijk de kaart

ORGANISATOR: Vlaamse Landmaatschappij