Voedsel voor Onderweg

Nu bijeenkomsten in de Oude Abdij Drongen tijdelijk niet mogelijk zijn, kunnen we als Ignatiaanse familie elkaar opnieuw maandelijks ontmoeten via een digitale en beknoptere versie van het gekende ‘voedsel voor onderweg’.  We bieden een online ontmoeting aan waarbij we een kort filmpje bekijken en nadien in uitwisselingsgroepjes daarover kunnen praten met elkaar. Om 10.30 u. gaan we van start met het bekijken van de video. Nadien zal iedereen kunnen aansluiten bij een online groepje om je bevindingen aan de hand van enkele vragen te delen. Alle praktische zaken om je te kunnen inloggen, zullen je na inschrijving worden meegedeeld.

Inschrijven is verplicht en kan je doen via onderstaand formulier. De uiterste inschrijvingsdatum is telkens de woensdag vòòr de eerste zondag.
Voor personen die met twee of meer onder hetzelfde dak wonen: indien je niet samen in één uitwisselingsgroepje wenst te zitten, dan dien je je elk afzonderlijk in te schrijven én elk afzonderlijk in te loggen op de dag van bijeenkomst.
Wens je wel in één groepje te zitten, vermeldt dan via het inschrijvingsformulier alle namen van de aanwezigen.

ot nader bericht bieden we met ingang van 6 december 2020 elke eerste zondag van de maand digitaal ‘voedsel voor onderweg’ aan.

Verloop:

  • Vanaf 10.15 u. Tijd om online aan te komen
  • 10.30 u. Welkom en praktisch verloop voormiddag + gezamenlijk bekijken van de input
  • 11.00 u. Kleine groepjes: uitwisseling aan de hand van vragen

Kosten en betaling:
Gratis

Wie wenst, kan steeds een gift doen. Dit kan via rekeningnummer IBAN BE11 4478 6306 0148 – BIC KREDBEBB van Oude Abdij Drongen met vermelding “gift ter ondersteuning van het programma’. Voor deze gift ontvang je geen fiscaal voordeel.

Wil je een gift doen en ontvang je graag een fiscaal attest? Dan kan je dit doen voor onze restauratiewerken via de Koning Boudewijnstichting op rekening IBAN BE 10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 met als verplichte mededeling 127/9749/00064. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 (art 145/33 WIB) indien ze voldoen aan de wettelijke voorschriften omtrent de giften. Dit fiscaal voordeel is enkel voor donateurs in België.

Info en inschrijven:
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Uiterste inschrijfdatum: de woensdag voor de eerste zondag

Opgelet: enkel als je een bevestiging van het formulier krijgt, ben je ingeschreven.

TIJDSTIP: Elke eerste zondag van de maand
LOCATIE: online
INKOM: gratis
INFO: activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26
ORGANISATOR: Oude abdij