Voedsel voor onderweg

Maandelijks komen we op zondag met de ignatiaanse familie bij elkaar om gemeenschap te vormen.  Op zondag 1 november 2020 starten we om 10u30 met spreker Kaatje Van Vossel over het thema ‘als verlies mijn leven kruist’.  Wat gebeurt er in mij? Kan ik tijd en ruimte geven om te mogen voelen wat ik voel? Kan ik ooit zin vinden in de zinloosheid? Wat kan ‘dankbaarheid’ daarin betekenen? Een verkenning van mogelijke wegen.

Nadien wisselen we in kleine groepjes over deze getuigenis uit aan de hand van enkele vragen.
Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor de kinderen van de lagere school en Wij-land voor de jongeren. Vervolgens vieren we samen eucharistie. Tijdens de eucharistie van 1 november hebben we in het bijzonder aandacht voor de mensen die we missen. Je mag voor die gelegenheid een symbool, een bidprentje, een voorwerp meebrengen om vooraan aan het altaar te leggen tijdens de viering. Na de viering neem je dat dan terug mee naar huis.

Voor wie wil, sluiten we de ontmoeting af met een maaltijd. Met dit samenzijn hopen we ‘voedsel’ en bemoediging te vinden voor ons leven als christen.

Info en inschrijven op www.oudeabdij.be of via 09 226 52 26. Inschrijven is verplicht.

Locatie: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26, 9031 Drongen

https://www.oudeabdij.be/voedsel-voor-onderweg.html

TIJDSTIP: Zondag 1 november 2020
LOCATIE: Oude Abdij
INFO: www.oudeabdij.be of via 09 226 52 26.
ORGANISATOR: Oude abdij