UNTIL THE WOLF IS THERE

Deze tentoonstelling heeft plaats van 5-21 Juli 2019. De tentoonstelling opent met een receptie op 5 Juli van 19 tot 22 uur. Er zal tevens een kunstlezing zijn op 20 juli vanaf 15 uur.  We brengen verschillende kunstenaars bijeen in Gent, voornamelijk uit Colombia en België. De tentoonstelling heeft plaats in Landgoed de Campagne: Gijzelstraat 12, 9031 Gent.

Korte omschrijving van UNTIL THE WOLF IS THERE: 

UNTIL THE WOLF IS THERE brengt werken samen die spelen met kleur, natuur, concepten zoals onschuld, jeugd en kalmte, maar die op hun beurt omgaan met een realiteit die verder gaat en complexer is. De werken zetten zich af tegen/begeleiden of omschrijven andere realiteiten zoals die van kwetsbare bevolkingsgroepen in bepaalde socio-economische contexten, of die van ecosystemen die zwaar getroffen zijn door de productiesystemen van haar inwoners. Deze werkelijkheden worden gevormd door een soort dualiteit waarin het positieve is (het bos, de jungle, het kind, het gezin, de viering van het leven) en het negatieve (de wolf, het roofdier, angst, armoede, conflict). De werken gaan over slachtoffers en daders tussen welke de scheidslijn soms troebel is – zoals het geval is met de mens die schade toebrengt aan zijn eigen omgeving of een geest wiens eigen angsten en onzekerheden kwellend kunnen zijn – of waar deze zich soms duidelijk manifesteert, zoals in het geval van de kwetsbare persoon die lijdt aan misbruik door een specifiek systeem of door bepaalde personen. De werken tonen verschillende perspectieven, stellen nieuwe discoursen voor over deze situaties zonder noodzakelijkerwijs te verwijzen naar of gebruik te maken van toespraken zoals journalistiek, de kroniek of enige andere vorm van taal waarin het slachtoffer rechtstreeks als slachtoffer wordt aangewezen. De kunstenaars plaatsen zichzelf in het spel en evalueren hun rol binnen dat spel totdat de wolf er is.

Deelnemende kunstenaars:

Carolina Rodríguez (COL) https://www.saatchiart.com/carolinarodriguez

Marcela Varela (COL) http://viccamu.blogspot.com/

Marina Lauwers (BE) Laura Peña (COL) http://whenuarestrange.wordpress.com

En nog vele anderen (momenteel ter bevestiging)

Op de volgende pagina’s vind u foto’s van de tentoonstellingsruimte en meer informatie en fotomateriaal aangaande het evenement:

https://parcegallery.wixsite.com/parce/pop-up-exhibitions

https://www.facebook.com/events/230944744419935/

U vindt hier meer informatie over ons kunstenaarsinitiatief:

https://parcegallery.wixsite.com/parce

en op onze instagram:

https://www.instagram.com/parce.gallery/

TIJDSTIP: 5-21 Juli 2019
LOCATIE: landgoed De Campagne te Drongen Luchteren
ORGANISATOR: parce gallery