Samana + Okra: senioren namiddag

SENIORENNAMIDDAG ZONDAG 29 SEPTEMBER IN PAROCHIAAL CENTRUM OM 14U. Locatie: Parochiaal Centrum, Oude Abdijstraat 3 te 9031 Drongen, te bereiken via de Antoon Catriestraat.

Aanvang: 14 uur

Deuren open om 13u30

Optreden van de VLAS MUSIC BAND

Pauze met koffie en gebak

Vlas Music band is een orkest van 24 man. Ze brengen evergreens, Weense walsen, licht klassieke muziek.

Inkom: 8 euro p.p. leden van Okra of Samana

Inschrijven: tot uiterlijk 20 september  door storting van 8 euro op rekening:

BE14 8901 5414 7983 van OKRA Luchteren, met mededeling van naam der deelnemers en afdeling waartoe zij behoren (bv.Okra Baarle of Samana Centrum)

Heb je moeilijkheden met vervoer? Wij halen u op.

Organisatie: samenwerking 3 Drongense Okra trefpunten en Samana

 

TIJDSTIP: ZONDAG 29 SEPTEMBER
LOCATIE: Parochiaal Centrum Oude Abdijstraat te DRONGEN.
INKOM: : 8 euro p.p. leden van Okra of Samana
ORGANISATOR: samenwerking 3 Drongense Okra trefpunten en Samana