Retraite met inleidingen

Je bent welkom in de Oude Abdij Drongen voor een vijfdaagse groepsretraite met inleidingen.

De begeleider, jezuïet Dries van den Akker, geeft ’s morgens en in de namiddag een meditatieve inleiding tot gebed en bezinning. Hij vertrekt hierbij van Bijbelteksten uit het evangelie volgens Marcus, waarin een diepere betekenis wordt verkend. Hij wijst onvermoede verbanden aan tussen de teksten en laat zien hoe Marcus Jezus portretteerde: een man die niet de regels, maar de mensen voorop stelde. Vooral de mensen die verstoten werden en op wie werd neergekeken.Je krijgt aanwijzingen en vragen om in de persoonlijke tijd mee aan de slag te gaan en zo je weg als mens en als gelovige te verdiepen. Je krijgt ook inspiratie mee uit het denken van Ignatius van Loyola. Deze liet ons zijn Geestelijke Oefeningen na, spirituele oefeningen en inzichten bedoeld om Jezus steeds beter te leren kennen en sterker te kiezen voor Zijn manier van leven.Dagelijks zijn er gebedsmomenten alsook de eucharistieviering, Er is mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleider of met een andere geestelijke begeleider van de Oude Abdij.

De retraite (het hele programma, inclusief de maaltijden) verloopt in stilte. Alleen bij het avondmaal bij aankomst op 7 juni en bij het ontbijt de laatste dag, wordt er gepraat. Zo maak je ook samen de overgang van het gewone leven naar de stilte van de retraite en omgekeerd.

Praktisch: maandag 7 (18.00 u.) tot zondag 13 juni 2021 (9.30 u.)

Locatie: Drongenplein 26, 9031 Drongen (bij Gent)

Meer info en aanmelden: www.oudeabdij.be/retraite-met-inleidingen  of activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26

Vijfdaagse ignatiaanse groepsretraite in stilte met p. Dries van den Akker sj

7 – 13 juni 2021 Oude Abdij Drongen

TIJDSTIP: 7 - 13 juni 2021
LOCATIE: Oude Abdij
INFO: activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26
ORGANISATOR: Oude abdij