Retraite met inleidingen door jezuïet Wauthier de Mahieu

Je bent welkom in de Oude Abdij Drongen voor een vijfdaagse groepsretraite met inleidingen.. De begeleider, jezuïet Wauthier de Mahieu, geeft ’s morgens een meditatieve inleiding tot gebed en bezinning. Hij vertrekt hierbij van Bijbelverhalen waarin een diepere betekenis wordt verkend. Je krijgt aanwijzingen en vragen om in de persoonlijke tijd mee aan de slag te gaan en zo je weg als mens en als gelovige te verdiepen. Je krijgt ook inspiratie mee uit het denken van Ignatius van Loyola. Deze liet ons zijn Geestelijke Oefeningen naspirituele oefeningen en inzichten bedoeld om Jezus steeds beter leren kennen en sterker te kiezen voor Zijn manier van leven.
In de namiddag is er een geleide meditatie door pater Wauthier. Tussendoor is er mogelijkheid tot (creatieve) verwerking van wat werd aangereikt, een wandeling, een gesprek met een geestelijk begeleider of eenvoudig werk in de tuin.
​Dagelijks zijn er gebedsmomenten alsook de eucharistie, Er is mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de begeleider of met een andere geestelijke begeleider van de Oude Abdij.
Deze programma-onderdelen vormen een aanbod: je neemt eraan deel voor zover ze jou helpen om in de stilte te verblijven en tot een contact met je diepste zelf en met God te komen

De retraite (het hele programma, inclusief de maaltijden) verloopt in stilte. Alleen bij het avondmaal bij aankomst op 23 juli en bij het ontbijt de laatste dag, wordt er met elkaar gepraat. Zo maak je de overgang van het gewone leven naar de stilte van de retraite en omgekeerd.
Tegelijk is er een groep retraitanten in huis die een stille retraite met persoonlijk begeleide geestelijke oefeningen volgen

Data: dinsdag 23 (18 uur) tot maandag 29 juli 2019 (9.30 uur)

Begeleiding: jezuïet Wauthier de Mahieu sj, medewerker Oude Abdij Drongen

Kosten: € 385

Inschrijven: via deze link vóór 14 juli 2019

TIJDSTIP: dinsdag 23 (18 uur) tot maandag 29 juli 2019 (9.30 uur)
LOCATIE: Oude Abdij
INKOM: € 385
ORGANISATOR: Oude abdij