Recht in kunst Unieke collectie in het Gentse gerechtsgebouw

Sinds mei 2019 hebben wel 51 werken een nieuwe vorm gegeven aan de werkomgeving en de dagdagelijkse interactie in de gangen van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan 401 in Gent. De collectie kwam eind 2018 tot stand. Rechters en griffiers van de rechtbank van eerste aanleg in Gent schonken een persoonlijk voorwerp aan voor hen onbekende kunstenaars. De voorwerpen staan symbool voor wat hen in leven houdt. Zowel professioneel als relationeel.

Vanuit dit vertrouwen en het verhaal rond de voorwerpen, gingen de kunstenaars aan de slag. Ze kregen inhoudelijk carte blanche om vervolgens zelf een band te zoeken met het geschonken voorwerp.

Wanneer: elke eerste vrijdag van de maand kun je om 17 uur deelnemen aan een rondleiding na afspraak.

Interesse? Stuur een mail naar rechtinkunst@just.fgov.be

Waar: Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent

Prijs: de toegang tot de collectie is gratis

TIJDSTIP: elke eerste vrijdag van de maand
LOCATIE: Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
INKOM: gratis
INFO: rechtinkunst@just.fgov.be
ORGANISATOR: Cultuur Gent