Opfrissing van het verkeersreglement

Hebben jullie nood aan een opfrissing van het verkeersreglement voor auto’s, fietsers en wandelaars? Okra Baarle richt een cursus in die u terug op de hoogte brengt van de laatste aanpassingen aan het reglement. Op donderdag 7, 14 en 21 november, telkens van 9-11:00 wordt in het OC een opfriscursus gegeven. Het is een uitstekende kans om het inzicht in de verkeersregels bij te werken en kennis te maken met de nieuwe wetten en reglementen.
Onder de deskundige leiding van Mark Blomme (ex- examinator rijschool) wordt aan de hand van een power point presentatie uitgelegd wat de nieuwe wetten en reglementen zijn.
Er is ruime gelegenheid tot vraagstelling. Moeilijke verkeersituaties komen zeker aan bod. Er is ook aandacht voor verkeersinzicht, rijgedrag, algemene gedragsregels, sociaal gedrag,..
De cursus is zowel voor Okra leden als voor niet -Okra leden. De bijdrage voor de drie donderdagen is 10 €

Inschrijven: door overschrijving op rek van Okra Baarle BE 74 8901 5420 8207 met vermelding “Opfriscursus verkeersregels” en dit vóór 1 november of door betaling
aan Willy Delanoy, Schepenstraat 2 Drongen of uw contactpersoon.
Echt een aanrader voor iedereen die zich op de weg begeeft.

TIJDSTIP: donderdag 7, 14 en 21 november
LOCATIE: OC Baarle
INKOM: 10 €
INFO: anniedebuck@telenet.be
ORGANISATOR: Okra Baarle