Koffietafel

Wij nodigen u uit op onze tweede koffietafel van 2020 die zal doorgaan op donderdag 13 februari 2020 om 13.30 uur in de zaal van De Campagne te Drongen, Luchteren. Zoals gewoonlijk is er na de koffie, kaarting, teerlingspel en tombola. Prijzen voor de tombola worden in dank aangenomenOm begrijpelijke redenen is de inschrijving verplicht en dit ten laatste vóór dinsdag 11 februari 2020, bij de wijkverantwoordelijken of bij Frank Van De Walle of rechtstreeks bij:

Marcel De Loof, Avennesdreef, 44 te Drongen,  ‘ 09/226.94.31 of per E-Mail: marcel.de.loof@skynet.be 

AANDACHT

Op donderdag 12 maart 2020 gaat onze derde koffietafel van dit jaar door. Wij verwachten u dan om 11.30 uur. Er zal een degelijk middagmaal voorzien worden. Daarna zal terug een korte film getoond worden. Om 14.30 uur gaat de kaarting, teerlingwedstrijd en tombola gewoon door.

Meer informatie bij de volgende uitnodiging.

LIDGELDEN

Toch nog een paar achterblijvers !!!

Misschien was het een vergetelheid of toch niet? Wenst u lid te blijven? Of wenst u lid te worden?

Stort zo vlug mogelijk 17.00 euro op rekening Nr. BE11 0682 0511 8348 van Oud-Strijders DRONGEN  Avennesdreef 44 – 9031 DRONGEN  

TIJDSTIP: donderdag 13 februari 2020 om 13.30 uur
LOCATIE: landgoed De Campagne te Drongen Luchteren
INKOM: gratis
INFO: Marcel De Loof, Avennesdreef, 44 te Drongen  09/226 94 31.
ORGANISATOR: NSB Drongen