Het Ruimtelijk Masterplan voor de Bijlokesite

In september 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het ‘Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite’ goed. Dit masterplan, opgemaakt door het studiebureau PLUSOFFICE, is het richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de site voor de komende 20 jaar. Een gemeenschappelijk gedragen visie voor de Bijlokesite was noodzakelijk want de verschillende culturele actoren die er gehuisvest zijn, hebben grote inhoudelijke ambities, maar de ruimtelijke mogelijkheden zijn beperkt en moeten dus weloverwogen ingezet worden. Het Masterplan legt de nadruk op vlotte toegankelijkheid en interne circulatie, beter en gedeeld gebruik van de groene buitenruimtes en efficiënt gebruik van de gebouwen.

Meer informatie lees je in het persbericht.

ORGANISATOR: Cultuur Gent