GEESTELIJKE OEFENINGEN tijdens de ZOMER

Om sportman of -vrouw te worden moet je trainen. Wil je vooruitgang maken in je geestelijke leven is dit ook zo.

Ignatius van Loyola ontwikkelde een methode om op zoek te gaan naar ‘God in alle dingen’: de Geestelijke Oefeningen (GO). Ze zijn erop gericht om in de stilte te luisteren naar wat je ten diepste raakt, wat je beweegt en waartoe je geroepen bent. Vanuit een ontvankelijke houding kun je groeien als mens. De GO beogen je hart vrij te maken van wat je belemmert om authentiek te leven. Het is oefenen om de Liefde op het spoor te komen en zo je hart te laten omvormen.

Als je bidt, doe je dit vanuit je leven: vreugde en verdriet, vragen en twijfels, verwachtingen en verlangens… Je raakt aan diepere levensvragen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Wat vraagt de Liefde van mij? De GO kunnen je dichter bij jezelf en zo bij God brengen

De GO steunen op twee pijlers. Enerzijds is er het gebed met Bijbelteksten, in het bijzonder over Jezus en zijn boodschap. Anderzijds is er de steun van een tochtgenoot. Je begeleider luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen.

Viermaal per dag komt de groep samen: een korte ochtend- en avonddienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed. Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Je hebt een eigen begeleider, die je dage-lijks individueel ontmoet. Maaltijden verlopen in stilte. Het belangrijkste tijdens deze persoonlijk begeleide, ignatiaanse retraite, is je persoonlijk stil gebed.

De retraite duurt 8 of 5 volle dagen. Alle retraitanten beginnen op dezelfde dag namelijk 9, 19 of 29 juli 2021. Ook de volledige GO-retraite van 30 dagen is mogelijk.

Je logeert in een kamer met eigen sanitair.

Het is ook mogelijk om een GO-retraite te volgen doorheen het jaar.

Meer info en aanmelden: Via de website www.oudeabdij.be/ons-programma-in-de-abdij of renate.cauwels@oudeabdij.be of 09 226 52 26

GO 1 | achtdaagse 9 – 18 juli 2021 of vijfdaagse 9 – 15 juli 2021

GO 2 | achtdaagse 19 – 28 juli 2021 of vijfdaagse 19 – 25 juli 2021

GO 3 | achtdaagse 29 juli – 7 augustus 2021 of vijfdaagse 29 juli – 4 augustus 2021

GO 30-daagse | 9 juli – 7 augustus 2021

TIJDSTIP: verschillende data
LOCATIE: Oude Abdij
INFO: www.oudeabdij.be/ons-programma-in-de-abdij of renate.cauwels@oudeabdij.be of 09 226 52 26
ORGANISATOR: Oude abdij