Bezoek Rundveeloket ILVO Melkveehouderij van de toekomst

Onze maatschappij houdt steeds meer rekening met het milieu en het wijzigende klimaat . Ook de rundveehouderij heeft een grote impact (bv  door emissies van mest of methaanproductie.). Maar er worden heel wat inspanningen gedaan om dit te verbeteren. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek doet hier heel veel onderzoek rond. We hebben de unieke gelegenheid  het centrum te bezoeken. Maak kennis met de ILVO onderzoekstal met ruimte voor zo’n 168 Holstein melkkoeien! Uitgerust met een 2×7 visgraat melkinstallatie en twee melkrobots.

Alle moderne technieken voor registratie van ruwvoer- en krachtvoeropname, melkproductie en -samenstelling en methaanemissiemetingen op individueel koeniveau zijn beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van  diverse sensortechnologieën. Er is ook onderzoek rond dierwelzijn en -gedrag .

Het bezoek gebeurt onder de deskundige begeleiding van Matthieu Frijlinck, coördinator van het rundveeloket.  Het bezoek is gericht op een breed publiek.

We komen samen op zaterdag 3 juli om 14 u stipt aan de ingang van het ILVO dier, Scheldeweg, 68 9090 Melle. 

De toegang is gratis voor leden en familie. Niet-leden betalen ter plaatse 3 €, drankje inbegrepen. Inschrijven tot 1 juli, bij Luc Vanacker (0476/905966) of liefst mailen, met alle namen en telefoon naar lucvanacker@skynet.be . Mondmasker verplicht. Max 25 deelnemers.

We hopen jullie op deze boeiende activiteit te ontmoeten.

TIJDSTIP: zaterdag 3 juli om 14 u stipt
LOCATIE: ILVO dier, Scheldeweg, 68 9090 Melle
INKOM: gratis voor leden en familie. Niet-leden betalen ter plaatse 3 €,
INFO: lucvanacker@skynet.be 09 /227 63 90
ORGANISATOR: LG Drongen-Centrum