Aswoensdag

Op Aswoensdag 26 februari 2020 starten we de veertigdagentijd met een bezinnende voormiddag:

  • Om 10.30 uur, is er een inleiding op de veertigdagentijd. Nadien is er stille bezinningstijd.
  • Om 11.30 uur verbranden we de oude palmtakken (breng ook die van thuis mee!) en vieren we eucharistie met uitreiking van het askruisje.
  • Aansluitend is er een sobere maaltijd met soep en brood.

Je kunt naar het hele programma komen (van 10.30 uur tot 13 uur) of naar een onderdeel naar keuze. Deelname is gratis. Voor de soep kun je een gift doen.

Tijdens de veertigdagentijd kun je ook op vrijdagvoormiddag aansluiten bij een gespreksgroepje om je ervaringen over de digitale retraite te delen.

Datum: Aswoensdag 26 februari 2020

Verloop:
10.30 u.: Inleiding op de veertigdagentijd
11.00 u.: Stille tijd
van 10.30 uur tot 11.30 uur is er een apart programma voor jongeren en kinderen
11.30 u.: Verbranden van de palmtakken in de binnentuin en Eucharistie in de Ruusbroeckapel
12.15 u.: Sobere maaltijd (soep en brood)

Kosten: vrije bijdrage voor de sobere maaltijd

​​Info en inschrijven: Om organisatorische redenen vragen we je om je in te schrijven voor de sobere maaltijd en ook voor het inhoudelijke programma voor de viering. Vul het formulier hieronder in of bezorg je ons je contactgegevens via activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26

TIJDSTIP: Aswoensdag 26 februari 2020
LOCATIE: Oude Abdij
INKOM: vrije bijdrage voor de sobere maaltijd
INFO: activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26
ORGANISATOR: Oude abdij