Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Ontmoetingcentrum Baarle

Baarledorpstraat 90, Drongen

Het vroegere Zuivelcentrum werd omgebouwd tot ontmoetingcentrum voor de Drongense verenigingen met een grote polyvlante zaal en verschillende vergaderzalen. De zalen staan eveneens ter beschikking van particulieren.

Beschikbare zalen

 Polyvalente zaal: 99 personen staand
img_0428[1]
Capaciteit: 114 personen staandFoyer: 160 personen staand 
 img_0442[1]  img_0438[1]
met ingerichte keuken (ook geschikt voor demo’s)
Grote vergaderzaal: 114 personen staand Kleine vergaderzalen: 54 personen staand
img_0439[1]  img_0441[1]

Overzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonmaak

Uit te voeren door de organisatoren (materiaal ter beschikking).

Opmerkingen

Bereikbaar met het openbaar vervoer: lijn 15, halte Baarledorp.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Het Ontmoetingscentrum Baarle is een rokersvrije ruimte.

Voorwaarden

  • De technische opbouw en afbraak gebeurt door de organisatoren zelf onder toezicht van de vzw Tafeltennisclub Baarle.
  • Het stadsbestuur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
  • De organisatoren mogen de zalen niet aan derden afstaan.
  • De activiteit moet uiterlijk om 1.00 uur afgelopen zijn.
  • Tijdens de activiteit moet de vrije doorgang van alle uitgangen verzekerd zijn.
  • Brandbare materialen en gasflessen zijn niet toegelaten in het gebouw.
  • Er mogen geen publiek toegankelijke feesten noch tentoonstellingen in de zalen van het Ontmoetingscentrum Baarle worden georganiseerd.
  • Gebruik van materiaal en/of toestellen van het Ontmoetingscentrum Baarle, dient in overleg met de vzw Tafeltennisclub Baarle te gebeuren.
  • Het ter plaatse serveren van drank en bereiden van voedingswaren dient vooraf besproken te worden met de vzw Tafeltennisclub Baarle.
  • Afval dient onmiddellijk na de activiteit door de gebruiker verwijderd te worden. Eventueel achtergelaten afval wordt op kosten van de gebruiker verwijderd.

 

 

 

 

Tarieven

polyvalente
zaal 
foyer
(incl. keuken)          
grote
vergaderzaal
kleine
vergaderzalen
socio-culturele activiviteit door erkende vereniging gratis gratis gratis gratis
andere activiviteit door erkende vereniging 100 euro 100 euro 60 euro 60 euro
socio-culturele activiteit door andere gebruikers 150 euro 150 euro 80 euro 80 euro
andere activiteit door andere gebruikers 375 euro 375 euro 187,50 euro 187,50 euro

De organisatoren verbinden zich ertoe voor de duur van de ingebruikname de premies te betalen van de bestaande abonnementsverzekeringen ‘Brand’ en ‘Burgerrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid’ die het stadsbestuur bij ETHIAS afsloot. De premie varieert van 28,30 tot 112,42 euro, al naargelang het aantal dagen dat van de zaal gebruik gemaakt wordt.

Voor het afhalen van de sleutel en de praktische afspraken i.v.m. het gebruik van de infrastructuur kan u terecht bij:
Koen De Schepper- tel. 09 281 26 42 of 0477 35 06 78
koen.deschepper@telenet.be

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...