Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Ouderraad De Vuurtoren

De ouderraad organiseert jaarlijks, in samenspraak met de school, enkele activiteiten.

De opbrengsten hiervan gaan o.a. naar differentiatiemateriaal voor de klassen, sportmateriaal voor de turnleraar, sport- en spelkoffers, Rollebolle (= kleutersportdag), Sinterklaas-geschenken, vormingsavonden, kleine verrassingen zoals een kermisbezoek voor de kleuters, een ijsje voor de lagere school, …

Tijdens deze activiteiten kunnen wij rekenen op de medewerking van vele helpende handen.

Ook kunnen wij advies geven of voorstellen doen aan de school inzake schoolreglement, huiswerk, schoolreizen, projecten, … .

Adres:
De Vuurtoren, St-Vincentiusscholen, Oude-Abdijstraat 11, 9031 Drongen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...