Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Oude Abdij van Drongen

afdeling Gent-west

De Oude Abdij van Drongen is een voormalige Norbertijnenabdij waarvan de wortels reiken tot in de 10de eeuw. Het gebouw kende een woelige geschiedenis van verwoesting en heropbouw. De huidige oudste gebouwen dateren van de tweede helft van de 17de eeuw.
In 1837 verwierven de jezuïeten het complex om er hun kandidaten in opleiding onder te brengen. Vanaf 1865 werd er een ‘retraitehuis’ gevestigd. In de jaren 1960 kreeg het geheel een bestemming als centrum voor spiritualiteit.

Vandaag geeft de Oude Abdij onderdak aan:
– Het Ignatiaans Centrum voor Spiritualiteit
– Drie inwonende gezinnen
– De jezuïetencommuniteit Hurtado
– Een Arkgemeenschap
– Een uitgebreide vergaderaccommodatie
– De neogotische kapel: een unieke concertruimte
– Kantoren voor social-profit organisaties (Popov, Similes en Fascia)

Oude Abdij van Drongen vzw
Ignatiaans centrum voor spiritualiteit

De Oude Abdij van Drongen
is een christelijk centrum voor spiritualiteit verbonden met de Sociëteit van Jezus, en gedragen door leken en jezuïeten.

Onze missie

Het is onze missie om mensen te helpen in hun verlangen naar God en te getuigen van Gods liefde voor ieder mens,
•door elkeen zo gastvrij mogelijk te ontvangen, in een klimaat van stilte, vrijheid en vertrouwen, in een mooie en uitnodigende omgeving;
•door geestelijke begeleiding aan te bieden, geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius;
•door de bijbels-christelijke geloofstraditie te ontsluiten, met bijzondere aandacht voor de spirituele traditie, en de ontmoeting van geloof en cultuur;
• door samen te bidden en te vieren.

Voorzitster: Liesbeth Van den Bossche

oude abdij

Contact:

Liesbeth Van den Bossche

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...