Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Verzekeren van vrijwilligers

Met “Wet betreffende de rechten van vrijwilligers” (B.S. 29-08-05), kregen de vrijwilligers een betere bescherming. De nieuwe wet bepaalt immers dat de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk werd voor schade veroorzaakt door de vrijwilligers én dat de organisatie hiervoor een verzekering diende af te sluiten.
Deze verzekeringsplicht geldt voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid zoals vzw’s, feitelijke verenigingen die personeel tewerk stellen en verenigingen (koepels) die andere feitelijke verenigingen aan zich verbinden. De verzekering moet ten minste de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie dekken. Ze dekt dan de schade die is toegebracht door de vrijwilliger aan de organisatie zelf, aan andere vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteit

De wet sluit echter de feitelijke verenigingen die niet aangesloten zijn bij een koepel van deze nieuwe aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht uit. Vrijwilligers uit dergelijke organisaties blijven onbeschermd achter en moeten zelf opdraaien voor de schade die ze veroorzaken tijdens hun vrijwilligerswerk. Soms kunnen ze dan op hun familiale verzekering terugvallen, maar dat is lang niet altijd zeker.

Feitelijke verenigingen die niet aan deze wettelijke verzekeringsplicht voldoen, moeten in de wettelijk verplichte informatienota aan hun vrijwilligers duidelijk maken dat ze geen immuniteit genieten, ze onder de regels van het gemeen recht vallen en dus persoonlijk burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Gratis provinciale verzekering

Om aan ook aan deze laatse vrijwilligers een betere bescherming te garanderen werkte de Nationale Loterij i.s.m. de provincies de gratis Provinciale Verzekering Vrijwilligerswerk uit. Deze verzekering biedt elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen. De organisatie kan met dit contingent naar eigen goeddunken haar activiteiten verzekeren (vb. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). Elke vrijwilligersorganisatie, uit om het even welke sector, kan een aanvraag doen. Enkel vrijwilligerswerkingen ingericht door een openbaar bestuur, worden uitgesloten. De verzekering biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning aan bij het Provinciebestuur, of bij de gemeente en kan dan, na erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar.

Nieuwe tekst vanaf 2018

Vraag je gratis vrijwilligersverzekering aan

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk.

Voortaan kunnen vrijwilligersorganisaties bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om hun erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor Brusselse organisaties volgt de VGC dit op.

Organisaties die eerder al een erkenningsnummer kregen via de provincies zullen deze erkenningsnummer kunnen blijven gebruiken. Verzekeringen voor activiteiten in 2018 kunnen vanaf 15 december 2017 geregeld worden via de website van de verzekeraar.

Ontdek hoe dit in zijn werk gaat op www.gratisvrijwilligersverzekering.

Ben je een lokaal bestuur? Dan kan je deze verzekering mee bekend maken. Ontdek op www.lokaalvrijwilligen.be wat je kan doen.

Link naar aanvraag

Link naar brochure

Link naar aangifte

 

Verduidelijking:

Zoals je wellicht weet neemt Vlaanderen een aantal provinciale bevoegdheden over. In dit kader heeft Vlaanderen beslist om de Gratis Collectieve Verzekering over te nemen, en heeft zij voor de verdere opvolging het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk aangeduid. Voor Brusselse organisaties volgt de VGC dit op. Dat betekent in concreto dat de erkenningsaanvragen van organisaties uitsluitend via ons online formulier zullen verlopen en afgehandeld worden. 

Wat moet je doen om van de verzekering te genieten?

Tijdens het overgangsjaar in 2018 zijn er voorlopig geen grote wijzigingen. De polis en waarborgen blijven hetzelfde en worden aangeboden door Belfius. De komende periode zullen wij de verzekering evalueren en kijken hoe deze na 2018 kan gecontinueerd worden. We houden je in elk geval op de hoogte.

Heb je zelf vragen of opmerkingen, aarzel dan niet ons te contacteren. Je vindt onze contactgegevens en alle informatie op www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Met vriendelijke groeten,
Eva Hambach
Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Contacteer ons:

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 b1

Antwerpen2000

Belgium

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...