Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Vergoeden van vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen geen loon, maar ze kunnen wel vergoed worden voor kosten. De vrijwilliger heeft geen recht op deze vergoeding. Het is aan de organisatie om die beslissing te nemen. Een kostenvergoeding is mogelijk op twee manieren. Ten eerste kan een organisatie haar vrijwilligers vergoeden op basis van de reële kosten waar bewijsstukken tegenover staan. Ten tweede kan een organisatie de kosten van de vrijwilligers op forfaitaire basis vergoeden.

  • Reële kostenvergoeding

Een organisatie kan haar vrijwilliger een vergoeding geven voor vervoerskosten (openbaar vervoer of auto), verblijfskosten (hotel,eten), telefoonkosten (ook voor gesprekken die van huis uit gevoerd werden), kosten voor opleidingen en cursussen enz. Als de organisatie enkel de reële kosten vergoedt en de vrijwilliger de overeenstemmende bewijsstukken kan voorleggen, is er geen probleem. Sommige kosten zijn echter niet zo makkelijk te bewijzen (zoals b.v. telefoongesprekken die van huis uit gevoerd worden). De zgn. reële kostenvergoedingen zijn niet belastbaar, noch in hoofde van de organisatie, noch in hoofde van de vrijwilliger. Maar natuurlijk mag de vergoeding geen verdoken vorm van bezoldiging zijn (b.v. terugbetaling van fictieve kosten of overdreven onkostennota’s) want dan kan de fiscus deze toch nog als loon beschouwen.

  • Forfaitaire kostenvergoeding

De bedragen (die zowel fiscaal als m.b.t. de SZ vrijgesteld zijn) van de forfaitaire kostenvergoedingen worden elk jaar geïndexeerd.

Van 01.01.2013 tot 31.12.2013 bedraagt de onkostenvergoeding maximaal: per dag: 32,71 euro per jaar: 1308,38 euro

Dit betekent dat iemand die vrijwilliger is bij verschillende organisaties en hiervoor verschillende forfaitaire onkostenvergoedingen ontvangt, moet zorgen dat het totaalbedrag deze grenzen niet overschrijdt. Dit is zowel in het belang van de organisaties als in het belang van de vrijwilliger zelf.

  • Combinatie van reële en forfaitaire kostenvergoeding

Een kostenvergoeding op basis van bewijsstukken en een forfaitaire kostenvergoeding zijn niet combineerbaar, tenzij de reële onkostenvergoedingen enkel reële vervoerskosten betreffen (maximaal 2000 km per jaar per vrijwilliger). Een overschrijding van de vermelde bedragen brengt met zich mee dat het volledige bedrag als loon kan worden beschouwd.

  • Welke verplaatsingsonkosten?

Voor de terugbetaling van de verplaatsingsonkosten komen in aanmerking: verplaatsingen met openbaar vervoer, de eigen wagen, de fiets en de motor- of bromfiets.
– voor de eigen wagen, de motor- en bromfiets worden de reële vervoerkosten (vanaf 01/06/2012) vastgesteld op 0,3461 EUR per kilometer;
– voor het gebruik van de fiets wordt de vergoeding op 0,22 EUR per kilometer vastgelegd;
– de vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer is niet concreet bepaald maar ze mag in het totaal niet meer bedragen dan 2000 x de kilometervergoeding voor de eigen wagen.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...