Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

SABAM

U organiseert een feest dat muzikaal wordt opgeluisterd.

Als u tijdens een feest of manifestatie muziek draait, moet u dit als organisator vooraf via SABAM regelen. Dat geldt ook voor een film- of videovoorstelling, een tentoonstelling van beschermd werk, de opvoering van een toneelstuk. SABAM regelt namelijk ook de auteursrechten voor beeldende kunsten & drama en audiovisuele producties. De organisator neemt contact op met SABAM, de vereiste formulieren worden ingevuld. De dj voegt daar zijn playlist aan toe en de factuur volgt. Wie deze formaliteiten vooraf vervult, kan aanspraak maken op een korting van 20 procent op het gewone tarief. Wanneer u een muzikaal fragment laten horen, de reproductie van een kunstwerk of een videofragment toont met didactische bedoelingen (bijv. tijdens een vormingsactiviteit), dan is geen toestemming nodig en het kost niets, tenminste zolang het bij een kort fragment blijft.

U organiseert een klassiek concert.

Het auteursrecht is niet eeuwigdurend. Zodra de auteur, schilder, fotograaf, songwriter 70 jaar dood is, valt zijn werk onder het publiek domein en is het vrij kopieerbaar, speelbaar, manipuleerbaar. Er zijn geen uitzonderingen. Als een werk van Magritte al 75 jaar oud is, geldt toch nog het auteursrecht, want de schilder is pas 32 jaar geleden overleden. Als leerlingen een klassiek concert geven met origineel werk van Bach, Mozart of Beethoven kan er van auteursrechten dus geen sprake zijn. Komt daar werk van Stravinsky bij, dan wel, maar dan enkel voor Stravinsky.

U verspreidt een nieuwsbrief of ledenblad waarin een fragment uit een boek of een foto in wordt afgedrukt.

Voor het auteursrecht maakt het niet uit of u een publicatie gratis verspreidt of niet. Zelfs wie bij een fotograaf een plaatje van zichzelf laat maken en dat publiceert, zit al op het domein van het auteursrecht. Een bronvermelding is dan wel het minste. Dat geldt ook als u kopieert uit tijdschriften en kranten. Aan Humo, Knack, De Morgen moet u de toestemming vragen. Vaak zal u die ook krijgen, op voorwaarde dat u de bron vermeldt. Wil u foto’s afbeeldingen, cartoons gebruiken dan moet u de toestemming vragen aan de cartoonist, graficus of fotograaf. Pluk dus niet zomaar een beeld van het internet.

Uw vereniging heeft een eigen website.

In België bestaat nog geen wetgeving die het auteursrecht op internet regelt. Zoals de zaken nu staan, valt internet onder de categorie mechanische reproductie, net zoals cd-roms of audiocassettes. De auteurswet van 1994 is dus ook voor internet van toepassing. Het probleem met Internet is echter dat de wetgeving onvoldoende op het medium is afgestemd en dat er lacunes zijn. Bovendien heerst rond internet een sfeer van vrijheid. Op tal van websites vindt men teksten, foto’s, geluid en beeld waarop eigenlijk auteursrecht berust. De uitzonderingsclausule ‘voor privé-gebruik of didactisch gebruik’ telt hier niet. Internet is immers publiek toegankelijk. De clausule geldt wel voor een intranet, een intern netwerk dus.

Wat als u SABAM niet verwittigd hebt?

Voor tamelijk onschuldige zaken als een fuif zal SABAM een brief sturen en de organisatoren vragen de zaak alsnog in orde te brengen. Eventuele kortingen zijn ze dan wel kwijt, maar er is geen meerkost. De auteur of kunstenaar heeft echter altijd het recht een schadevergoeding te eisen. Die bedragen kunnen erg hoog oplopen en zijn cumulatief. Er werken bij SABAM zo’n 100 controleurs die dagelijks op de baan zijn. Zij laten zich bij hun controles van manifestaties leiden door affiches en uitnodigingen her en der. Andere controleurs screenen publicaties en websites op overtredingen van het auteursrecht. Wildkopiëren is alvast af te raden.

WAT MOET U DOEN ALS ORGANISATOR?

 • u stuurt een aanvraag tot toelating per mail, fax of post minimum 10 dagen vóór de datum van de manifestatie naar:

  BVBA Auteursrechten – Inningskantoor GENT – RONSE – ZELZATE
  Steltloperstraat 11 – 9000 Gen
  Tel. 09/222.52.61 – 09/221.52.76
  Fax 09/222.55.56
  E-mail : agent.gent@sabam.be

 • u verstuurt de opgave van uitgevoerde werken (*) volledig ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke van de muziek via mail, fax of post ten laatste 8 dagen na de manifestatie naar het lokaal inningskantoor van SABAM;
 • u verstuurt, indien gevraagd, een opgave van de ontvangsten per mail, fax of post ten laatste 8 dagen na de manifestatie naar het lokaal inningskantoor van SABAM;
 • u betaalt binnen de gestelde termijn de rechten naargelang het tarief dat van toepassing is.

Indien één van deze voorwaarden niet werd vervuld, wordt een tariefverhoging van 30% toegepast.

Onder het URL http://www.sabam.be/index_nl.php op de website van SABAM, vindt u  alle informatie over adressen van inningskantoren, procedure, nodige documenten en tarieven. U kan er met een tarievensimulator uitrekenen hoeveel de rekening van SABAM zal bedragen voor uw activiteit.

Terug n

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...