Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Kopierechten

KOPIEERRECHTEN

Volgens de auteurswet van 1994 mag u zonder toestemming van de auteur géén fotokopie maken uit zijn werk. Voor privé-gebruik of didactische doeleinden hoeft die toestemming niet, zolang u zich bij literaire en wetenschappelijke publicaties beperkt tot korte fragmenten. In ruil daarvoor ontvangen de auteurs een vergoeding.

Alle publicaties zijn auteursrechterlijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de auteur, dit voor zover ze origineel zijn en in een bepaalde vorm zijn gegoten. Voor geschreven teksten zijn dat: literaire werken (proza, poëzie, toneel), naslagwerken (woordenboeken, encyclopedieën), handboeken, handleidingen, muziekpartituren, liedjesteksten, artikels uit kranten en tijdschriften, illustraties, schema’s, cartoons, kaarten enz. Het auteursrecht geldt niet voor overheidsakten (wetten, decreten, de inhoud van de witte en blauwe producten van het departement Onderwijs…). Evenmin voor interne documenten: verslagen van vergaderingen, schoolwerkplan, lessenroosters, werkboeken, leerlingenbladen, folders.

Elke auteur heeft recht op een auteursvergoeding voor fotokopiëren, indien hij zich aansluit bij een vereniging die de rechten int. Dat kan Sabam zijn, maar er bestaan ook specifieke verenigingen voor auteurs of uitgeverijen in specifieke domeinen (bijvoorbeeld Sofam voor fotografen). Zij ontvangen het geld van Reprobel, dat de belangen van uitgevers en auteurs verdedigt en storten de vereiste sommen door naar hun leden.

Afnemers van fotokopies betalen rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding aan Reprobel. Private gebruikers betalen in de kopieerzaak een vergoeding die evenredig is met het aantal gemaake fotokopies. De kopieerszaak betaalt dan een vergoeding aan Reprobel in verhouding tot het aantal gemaakte kopies. Scholen, bedrijven en overheidsinstellingen betalen forfaitaire bedragen. Zij moeten een aangifte doen waarop ze het aantal fotokopieën melden, samen met het geraamde percentage kopieën uit beschermde werken. Op basis daarvan krijgen ze een factuur.

Meer informatie over kopieerrechten en de tarieven vindt u op http://www.reprobel.be/

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...