Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

De billijke vergoeding

DE BILLIJKE VERGOEDING

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die je moet betalen wanneer je in het publiek gebruik maakt van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

TARIEVEN

De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard van de ruimte (winkel, cultureel centrum, …), aantal m² van de ruimte, de aard van de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, …).

Er zijn twee mogelijkheden om als organisator de vergoeding te betalen:
ofwel per afzonderlijke activiteit (tijdelijke activiteit) ofwel via een jaartarief voor een specifieke ruimte of permanente uitbating (bijvoorbeeld voor een jeugdhuis of voor een cultureel centrum).
Wanneer voor de ruimte waarin de activiteit gehouden wordt een jaarovereenkomst werd afgesloten, hoeven de gebruikers van die ruimte geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke aangifte meer te doen voor hun activiteit.

Voor een gedetailleerd overzicht van de tarieven en de manier waarop de Billijke Vergoeding precies berekend wordt, verwijzen wij u naar http://www.bvergoed.be/tarieven-nl.htm Voor de meeste socio-culturele verenigingen is het tarief ‘Tijdelijke activiteit binnen’ of ‘Tijdelijke activiteit buiten’ van toepassing.

BEGRIPPEN

Tijdelijke activiteit: elke uitbating of activiteit die plaatsvindt naar aanleiding van een gebeurtenis van voorbijgaande aard.
Tijdelijke activiteiten ‘zonder drank’: tijdelijke activiteiten waarbij geen dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld worden of bereid worden (of waarbij dit marginaal gebeurt) en waarbij niet gedanst wordt.
Tijdelijke activiteiten ‘met drank’: tijdelijke activiteiten waarbij dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld worden en/of bereid worden en waarbij niet gedanst wordt door de aanwezigen.
Tijdelijke activiteiten ‘met dans’: tijdelijke activiteiten waarbij door de aanwezigen gedanst wordt en waarbij eventueel ook dranken en/of maaltijden ter beschikking gesteld worden en/of bereid worden.
Inkomprijs: de hoogst aangerekende inkomprijs voor de activiteit. Gratis consumpties die in de inkomprijs verrekend zijn, worden niet afgetrokken.
Aan te geven oppervlakte: – voor tijdelijke activiteiten moet de oppervlakte aangegeven worden die door de organisatoren als toegankelijk voor publiek (gewoon publiek, VIP’, gasten, pers, …) is voorzien. Bij het berekenen van deze oppervlakte wordt rekening gehouden met afscheidingen die door de organisatoren zijn aangebracht. – Indien het activiteiten in open lucht betreft waarvoor de oppervlakte moeilijk te bepalen is (bijvoorbeeld een braderij in straten of rond een plein, een sportomloop, aankomstzone voor een wielerwedstrijd, …) wordt het aantal op het circuit geplaatste luidsprekers in rekening gebracht.
Uitbatingsoppervlakte in open lucht: de oppervlakte die door de organisator van een tijdelijke activiteit in open lucht voorbestemd wordt om gebruikt te worden door het publiek en onder de verantwoordelijkheid van de organisator valt.

VRIJSTELLING

De Vlaamse overheid wil de kleinschalige evenementen van lokale groeperingen of verenigingen bevorderen. Daarom besliste ze om de kosten van de Billijke Vergoeding voor deze evenementen onder bepaalde voorwaarden op zich te nemen.
Om in aanmerking te komen moeten de evenementen voldoen aan een aantal criteria: 1. De organisator moet een lokale groepering of vereniging zijn en de groepering of vereniging moet voornamelijk uit vrijwilligers bestaan; 2. De inkomprijs mag maximaal 6 EUR zijn; 3. De totale Billijke Vergoeding die moet betaald worden voor het evenement mag niet hoger liggen dan 100 EUR incl. BTW 4. De locaties van het evenement moeten in het Nederlandse taalgebied liggen; 5. Conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling.
Indien u aan deze voorwaarden beantwoordt, dan kan u een verificatiecode aanvragen via een mail naar billijkevergoeding@vlaanderen.be met vermelding van de gegevens van uw vereniging, de gegevens van de contactpersoon en de gegevens van de door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde organisatie waar uw vereniging lid van is. U zal dan binnen de vijf werkdagen per mail een verificatiecode ontvangen.

Bij de aangifte dient u dan deze verificatiecode te vermelden

AANGIFTE

U dient uw activiteit ten minste 5 werkdagen op voorhand aan te geven. Indien u dit nalaat of indien u uw aangifte te laat doet, dan wordt het bedrag van de Billijke Vergoeding met 15% verhoogd, met een minimum van 110,97 euro (geïndexeerd bedrag op basis van de gezondheidsindex van december 2007, van toepassing voor het jaar 2008).

Hier vindt u de nodige formulieren voor de aangifte van uw activiteit. U kan de aangifte ook online uitvoeren op de website http://www.debillijkevergoeding.be/vlaanderen/. Op deze website kan u ook berekenen hoeveel de billijke vergoeding voor uw activiteit precies zal bedragen.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...