Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Auteursrecht

Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten – 30 juni 1994

In België worden het auteursrecht en de naburige rechten geregeld door de auteurswet van 30 juni 1994. Deze wet werd op 22 mei 2005 geactualiseerd door de wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

Auteursrecht en naburige rechten?

Het auteursrecht beschermt de auteur van een werk van letterkunde of kunst. Het verleent de auteur het exclusieve recht om zijn literair of artistiek werk openbaar te maken en om reproductie toe te staan. De zogenaamde naburige rechten beschermen de prestaties van de uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties (de naburige rechthebbenden). De auteurswet bepaalt dat het auteursrecht absolute voorrang heeft op de naburige rechten.
Vergoeding

Auteurs hebben recht op een vergoeding wanneer hun door het auteursrecht beschermde werken worden gebruikt (bijv. muziek bij een sociaal-culturele activiteit) of geproduceerd (bijv. kopies van een artikel uit tijdschrift). Enkel een oorspronkelijk of origineel werk kan bescherming genieten. Ook naburige rechthebbenden beschikken over een vergoedingsrecht. Voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de artiesten-vertolkers en de producenten, moet een billijke vergoeding betaald worden. Deze vergoeding is billijk omdat zij – in tegenstelling tot de vergoeding voor auteurs – niet is opgelegd maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers. Inning

De inning en/of verdeling van de vergoedingen gebeurt door beheersvennootschappen. Enkele bekende beheersvennootschappen zijn:

– Sabam (auteursrechten) – SIMIM (muziekproducenten) – Uradex (uitvoerende en vertolkende kunstenaars) – Reprobel (kopierechten) – …

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...