Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Het statuut van mijn vereniging

Feitelijke vereniging of vzw?

Wanneer je een vereniging start stel je je best vooraf de vraag welke vorm deze vereniging het best aanneemt. De vraag is daarbij essentieel: kiezen we voor een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Voor een lokale vereniging gaat de keuze dan meestal tussen een feitelijke vereniging of een vzw.

Wat zijn de verschillen?

FEITELIJKE VERENIGING VZW

Aard

Een feitelijke vereniging is een groepje mensen die samen iets organiseren. Kan snel opgestart en ontbonden worden zonder enige vorm van administratie of officiele registratie. Een groep van minstens drie mensen die een bepaald maatschappelijk doel willen realiseren en daarvoor activiteiten organiseren.

Rechtspersoonlijkheid

Niet. Individuele leden kunnen elk afzonderlijk aansprakelijk gesteld worden voor de totale vereniging.

Wel. Kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden.

Organisatie

Geen wettelijke regeling Wettelijke bepalingen over een algemene vergadering, een raad van bestuur, de werking, het ledenregister, enz.

Bezittingen

Kan geen verbintenissen aangaan, eigendommen bezitten of schenkingen aanvaarden.

Alle bezittingen zijn eigendom van iedereen of eigendom van de persoon die kan aantonen dat de eigendom van hem is.

Heeft een eigen vermogen dat duidelijk is afgebakend van het persoonlijke vermogen van de leden.

Aansprakelijkheid

Individuele leden kunnen elk afzonderlijk aansprakelijk gesteld worden voor de totale vereniging.

Kan aansprakelijk gesteld worden, als er gehandeld wordt als ‘goede huisvader’.

Let op: bij een grove fout of nalatigheid blijf je wel persoonlijk aansprakelijk.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...