Uitstap Westhoek

Bezoek aan verschillende oorlogskerkhoven 14/18 en om 20.00 uur Post en bloemenhulde

TIJDSTIP: 15/06/2018
LOCATIE: Parking Antoon Catriestraat
INKOM: 30 à 35 euro
INFO: Baete Robert 092267535
ORGANISATOR: Okra Drongen Centrum